Máy và vật tư tim mạch

Máy đo SPO2 MINI

300.000 ₫

Máy đo SPO2 BERER

1.350.000 ₫